OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Rákociho cesta - Rákóczi útvonal - Rakoczi Path

O nás

Občianske združenie Rákociho cesta
M. R. Štefánika 43, 082 21 Veľký Šariš, S l o v a k i a 
Tel: 0911-663377 IČO: 42035082  DIČ: 2022234577  Účet: 9311737/5200  www.rakoczi.wbl.sk
Registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 7.6.2006, číslo spisu VVS/1-900/90-28243
Štatutárny zástupca: Martin Sárossy, predseda
martinsarossy(zavináč)gmail.com

J.Zahradniczek: "Sároser Commitat in Ungarn (Veľký Šariš, Slovensko)" 19. stor.

Prečo Rákociho cesta?

„Keď sa František Rákoci II. ako 18-ročný stal v roku 1694 šarišským županom, zamýšľal hospodársky i kultúrne pozdvihnúť jemu zverený kraj. No vplyvom politických udalostí nastupuje na inú cestu - cestu boja proti nadvláde Habsburgovcov.

Občianske združenie Rákociho cesta nesie myšlienku turistickej trasy, ktorá by spájala miesta späté s rodom Rákoci. Poslaním združenia je obnovovať a zachovávať historické pamiatky a tradície. Chceme prispieť k rozvoju cestovného ruchu a tým pokračovať v prvotnej Rákociho ceste – ceste za rozvojom a prosperitou nášho kraja.“
Trasa Rákociho cesty na východnom Slovensku
                                             >>> stanovy združenia (doc)

Kto bol Rákoci?

František II. Rákoci (59 r., Francisci Rákoczi II., Rákóczi Ferenc II.)

Sedmohradské knieža, vodca posledného protihabsburského stavovského povstania na prelome 17. a 18. storočia.


*  27.03.1676  Borša (Slovensko)
†  08.04.1735  Rodošto (Turecko)

Manželka: Šarlota Amália – kňažná z Hessen-Rheinfelsu (1679-1722)
Deti: Leopold-Juraj (1696-1700), Jozef (1700-1738), Juraj (1701-1756), Šarlota (1706)
Vnúčatá: Šarlota (1736-1780)
 

Stručný životopis

1676
Narodil sa 27. marca v kaštieli v obci Borša na Zemplíne.
1689
Študuje na gymnáziu v Jindřichovom Hradci.
1691
Študuje na univerzite v Prahe.
1694
Stáva sa dedičným županom Šarišskej stolice a tento úrad zastával 7 rokov do r. 1701.
1696
Sobáš so Šarlotou Amáliou, kňažnou z Hessen-Rheinfelsu. Usadzujú sa vo Veľkom Šariši. Prvý syn Leopold-Juraj († 1700).
1700

Zatknutie vo Veľkom Šariši, uteká z väzenia do Poľska.
1703

Stavia sa na čelo sedliackeho povstania, ktoré prerástlo v otvorený stavovský odboj proti Habsburgovcom.
1704
Získava titul sedmohradské knieža.
1705
Získava titul knieža spojených uhorských stavov.
1708
Po bitke pri Trenčíne začalo povstanie upadať.
1711
Snaží sa získať pomoc v Rusku, no neúspešne. Vojvoda Alexander Károlyi uzavrel s cisárom Satmarský mier.
1735
Rákoci umiera 8. apríla v exile v tureckom Rodošto.

Dňa 29.6.1906 boli jeho telesné pozostatky prevezené do Košíc, kde sú doposiaľ uložené v krypte pod Dómom sv. Alžbety.


Rákociovský erb


Čo symbolizuje naše logo?

1) Logo vychádza z Rákociovského erbu, ktorého motív je zachovaný trojvrším a kolesom. Koleso je posunuté na strednom vŕšku, čo má znázorňovať, že je v pohybe.

2) Veľké písmená spolu s kolesom vytvárajú nápis RÁKOCZI. Keďže tento nápis je vďaka kolesu tvorený ako obrázok, nie ako písané slovo, nevzťahuje sa naň pravidlo slovenského pravopisu, podľa ktorého sa toto priezvisko má písať Rákoci, nie Rákóczi ani Rákoczi. Týmto spôsobom je riešená dilema dodržiavania slovenského pravopisu na jednej strane a rešpekt k zápisu mena v rodnom jazyku na strane druhej. V názve organizácie je pravidlo pravopisu dodržané.

3) V strede trojvršia je pohľad na cestu. Obrázok cesty symbolizuje jednak druhé slovo v názve združenia (výhodou je, že takto vyjadrené obrázkom je zrozumiteľné aj cudzincom) a tiež je to symbol turizmu (cesta je moderná so stredovým značením). Ale dá sa v tom vidieť aj pohľad maďarského turistu - motoristu, ktorý cestuje na Slovensko za Rákociho cestou - rozumej turistickou trasou :)

4) V dolnej časti je nápis "občianske združenie" kvôli jednoznačnému určeniu občianskeho charakteru nášho združenia.