OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Rákociho cesta - Rákóczi útvonal - Rakoczi Path

Aktivity 2007‚ 2006

11.1.2008 - Novoročná členská schôdza  sa konala v priestoroch Komunitnej nadácie Veľký Šariš. Správa o činnosti za rok 2007 obsahovala prezentáciu výsledkov dvoch projektov 1) Rákociho kaštieľ a hrad - oživené pamiatky, podporený v programe Občianska voľba Pivovaru Šariš a 2) Les rodokmeňov, podporený v programe Konto Orange - Šanca pre tvoj región. V roku 2008 sa chceme zamerať na Šarišský hrad. O našej vízii, cieľoch a úlohách hovorí Stratégia rozvoja Šarišského hradu. Najbližšie stretnutie plánujeme v marci. Zhodnotíme na ňom naše kapacity pre aktivity na obnovu kaplnky sv. Kunhuty, ktorá bola súčasťou areálu Rákociho kaštieľa. Strategia_rozvoja_Sarisskeho_hradu.doc (94 KB)

27.12.2007 - Les rodokmeňov  S projektom pod týmto názvom sme v apríli uspeli v programe Konto Orange. Cieľom projektu bolo posilniť komunitný život znížením anonymity medzi občanmi. V auguste sme formou letáku predstavili Veľkošarišanom ciele a hlavnú myšlienku Lesa rodokmeňov. Potom nasledovalo zbieranie prvých rodokmeňov. Súčasne sme v spolupráci s mestským úradom zostavili list adresovaný všetkým novým rodinám vo Veľkom Šariši. Pán primátor v ňom predstavil náš projekt s pozvánkou na námestie, kde sa konali oslavy 790. výročia prvej písomnej zmienky. Náš projekt bol súčasťou programu a bol venovaný privítaniu nových rodín. 13.9.2007 boli bilbordy aj s vyobrazením prvých rodokmeňov, osadené pri kostole na Námestí sv. Jakuba. Tým sa skončila prvá etapa projektu.
 
Nasledujúce dni mali možnosť okoloidúci občania dopĺňať svoje rodokmene dokresľovaním farebnými fixami priamo na bilbordy. Tým sme sa približovali k svetovému rekordu v najväčšej zbierke rodokmeňov. 
Nakoniec všetky dokreslené rodokmene sme spracovali do úhľadnej grafickej podoby. Na spestrenie myšlienky lesa rodokmeňov sme vyhľadali v historickom archíve zoznam priezvisk našich predkov z roku 1864. Tie po grafickej úprave a retušovaní boli znázornené v centrálnej časti vyobrazenia na bilbordoch. Tým bola grafická časť projektu dokončená, ostávalo už len osadiť veľkoplošnú tabuľu.

Stalo sa tak v noci z 26. na 27.12.2007. Zároveň sme poslali do agentúry SITA tlačovú správu., ktorú prebrali viaceré internetové denníky, tlač (Pravda, Korzár, SME) a rozhlas (SRo, Lumen). Bola to fajn skúsenosť.
Ľudia reagovali spontánne a s ochotou pridávali do zbierky svoje rodokmene. Spolu sme dobrovoľnícky odpracovali asi 70 hodín (distribúcia letákov do domácností, zbieranie rodokmeňov, grafické spracovanie, výroba a osadenie bilbordov, vybavenie povolení). Celkovo sa nám podarilo zozbierať 132 rodokmeňov, ktoré obsahovali 905 mien. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli k úspešnému projektu. Predovšetkým sú to: Konto Orange n.f. za finančnú podporu; Mesto Veľký Šariš za distribúciu listu rodinám; COOP Jednota, Prešov a majiteľ pohostinstva ALAS za súhlas na osadenie bilbordov; firma ZERONE, Prešov za veľkoplošnú tlač. Les_rodokmenov_tlacova_sprava.doc (30 KB)

16.09.2007 - Šarišské hradné hry Druhá časť projektu "Rákociho kaštieľ a hrad - oživené pamiatky" pokračovala na Šarišskom hrade sériou divadelných scénok a hradných hier. Na príprave podujatia sa podieľalo 200 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali vyše 3000 hodín (úprava nádvoria, nácvik, organizačné zabezpečenie). Podujatie navštívilo okolo päť tisíc ľudí. Priame finančné náklady predstavovali 125 000 Sk, z ktorých väčšinu hradil náš projekt podporený v Občianskej voľbe Pivovaru Šariš. Oficiálnym organizátorom hier bolo Mesto Veľký Šariš. Viac na www.hrad.wbl.sk


13.09.2007 - Odhalenie infobodu o Rákociho kaštieli 
Počas mestských osláv 790. výročia prvej písomnej zmienky o Veľkom Šariši, bol odhalený infobod s vyobrazením Rákociho kaštieľa, ktorý bol postavený v roku 1599 a po ničivom požiari v roku 1948 zbúraný. Dnes na tomto mieste je vybudované futbalové ihrisko. Napriek tomu sa tu často zastavujú turisti, najmä z Maďarska. Textová informácia je aj v anglickej a maďarskej verzii. Odhalenia sa zúčastnili primátori partnerských miest Veľkého Šariša, z Maďarska, Poľska a Ukrajiny.
   

02.05.2007 - Vyšla Fotohistória Veľkého Šariša Vo vydavateľstve Vladimíra Vavreka vyšla unikátna zbierka starých fotografií a pohľadníc z Veľkého Šariša. Zachytáva najstarší fotografický pohľad na mesto z roku 1887, viaceré pohľady na námestie, kostol, faru, mlyn, železničnú stanicu. Veľmi hodnotný je súbor fotografií kaplnky sv. Kunigundy, pohľadnica so vstupnou bránou na Šarišský hrad. Rákociho kaštieľ je dokumentovaný desiatimi fotografiami z rozneho obdobia. Autorom tejto 76 stranovej publikácie je člen nášho združenia Štefan Sárossy. Za cenu 45 Sk je možné zakúpiť si ju v novinových stánkoch vo Veľkom Šariši a v Mestskom informačnom stredicku v Prešove na Hlavnej ulici.25.03.2007
- Máme internetovú stránku Na začiatok sme si vybrali voľne prístupný redakčný systém na tvorbu
internetových stránok www.weblahko.sk, na ktorom chceme vyvíjať obsah naše internetovej prezentácie. Po otestovaní 
a ustálení vhodnej štruktúry stránky plánujeme zakúpiť vyhovujúci redakčný systém s väčšou kapacitou . Ďalším 
krokom bude preklad do angličtiny a maďarčiny.

22.01.2007 - Vytvorenie loga  Na novoročnom stretnutí členov boli diskutované kroky realizácie projektu Oživené pamiatky a ďalšie aktuálne témy. Boli predložené dva návrhy na logo. Po viacerých pripomienkach a úpravách sme dospeli k víťaznému tretiemu návrhu.
            

12.12.2006 - Získanie prvého projektu "Rákociho kaštieľ a hrad - oživené pamiatky". 
Projekt podporila Občianska voľba Pivovaru Šariš sumou 91.350 Sk. Cieľom projektu je zlepšiť možnosti pre rozvoj cestovného ruchu vo Veľkom Šariši na dvoch turisticky atraktívnych miestach: 1) Rákociho kaštieľ – cieľom projektu je vybudovať informačné miesto pre turistov (tzv. infobod) na mieste niekdajšieho kaštieľa. 2) Šarišský hrad – cieľom projektu je vytvoriť tradíciu hradného divadla ako kultúrneho letného podujatia. Obdobie realizácie projektu je od od 1.1.2007 do 30.9.2007. Na obrázku pridelenú sumu drží koordinátorka projektu Katarína Pirohová.


29.10.2006 - Účasť na slávnostiach v Košiciach  Pri príležitosti stého výročia prenesenia pozostatkov Františka Rákociho II. do Košíc sa konali medzinárodné oslavy, ktorých sa podobne oko pred sto rokmi (Obr. 1) zúčastnila aj delegácia z Veľkého Šariša. Na Obr. 2 sú zástupcovia združenia Rákociho cesta Ladislav Babuščák, Štefan Sárossy, Martin Sárossy a Norbert Lenz (1., 3., 6. a 7. zľava) 
a predstavitelia Mesta Veľký Šariš, Jozef Gaľan - prednosta, Róbert Oros - primátor, Mikuláš Drab - poslanec (2., 4., 5. zľava).
Obr.1                                                                                    Obr.2
                    

20.08.2006 - Prvá členská schôdza vo Veľkom Šariši  O 14:00 sa zišli zakladajúci členovia združenia 
Martin Sárossy - zvolený za predsedu, Jozef Firment - člen výboru, Štefan Sárossy - člen výboru, Norbert Lenz a Ladislav Babuščák - členovia revíznej komisie, Ján Adam, Ján Lukáč a Gabriel Lukáč - prítomní členovia. 
Pri tejto príležitosti vydala agentúra SITA túto tlačovú správu: 
Aktuality (22. 08. 2006) - Vo Veľkom Šariši vzniklo Občianske združenie (OZ) Rákociho cesta, ktorého cieľom je obnoviť historické pamiatky rodu Rákociovcov a vybudovať turistickú cestu, ktorá spojí všetky miesta viažuce sa k tomuto rodu. Okrem Veľkého Šariša, kde Rákociovci vlastnili hrad, kaštieľ a rozsiahle pozemky, nebude na turistickej trase chýbať obec Borša na slovensko-maďarskom pohraničí, kde sú korene rodu. Do Rákociho cesty patria aj mestá Košice, Prešov a obec Zborov v okrese Bardejov, kde mali ďalšie svoje sídla a obchodné aktivity. V nedeľu 20. augusta sa členovia združenia stretnú v budove Komunitnej nadácie Veľký Šariš na prvej členskej schôdzi, kde si zvolia svoje vedenie a schvália program. Ako uviedol pre agentúru SITA zakladateľ a iniciátor združenia Martin Sárossy, o 15:00 odhalia spolu s Miestnym odborom Matice Slovenskej pri najstaršej veľkošarišskej lipe v parku Rákociho kaštieľa pamätnú tabuľu, na ktorej sú údaje o veku a rozmeroch mohutnej lipy. Podľa historikov, tento strom tu rástol ešte za čias panovania Františka Rákociho a jeho vek sa odhaduje na 300 rokov. Zakladajúci členovia OZ navštívia tiež kostol sv. Konhuty, poslednú zachovanú pamiatku Rákociovcov.

                                                    ----------------------------------------
                                                    Stránku pripravil: Martin Sárossy