OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Rákociho cesta - Rákóczi útvonal - Rakoczi Path

Aktivity 2008

Výročná správa o činnosti združenia za rok 2008

------------------------------------------------------
5.12.2008 - Seminár hradológov 2008 sa konal v obci Dobrá Voda a na pozvanie organizátora o.z. Renova sme vystúpili aj s prezentáciou našich aktivít. Bolo to milé stretnutie na konci roka s rodinnou atmosférou, na ktorom bol dostatok priestoru na zoznámenie sa so zástupcami väčšiny združení venujúcich sa záchrane hradných zrúcanín (Tematín, Hrušov, Lednica, Lietava, Uhrovec, Muráň, Považský hrad, Sklabiná, Kamenica a ďalšie). Exkurzie s kvalitným sprievodným slovom viedoli na hrady Dobrá Voda a Korlátko.
 
7.11.2008 - Zúčastnili sme sa konferencie "Počiatky pamiatkovej ochrany hradných zrúcanín", ktorú v Nitre organizovalo združenie Leustach. Na konferencii vystúpilo viacero, odbornej verejnosti známych osobností zo Slovenskej a Českej republiky, venujúcich sa fortifikáciám. V príspevkoch sa jednotliví prednášajúci venovali problematike prístupu organizácií, štátnych i neštátnych, ku konzervovaniu a prezentácii širokej verejnosti s hlavným zreteľom na torzálnu architektúru hradov. Na exkurziách sme sa oboznámili s výsledkami záchranných prác na hradoch Hrušov a Uhrovec.
 
9.10.2008 - Deviatka končí, desiatka začína Na veži č. 9 sme dokončili murovacie práce. Vápenná malta musí do silných mrazov tuhnúť dva mesiace. Teplá jeseň preje tesárskym a pokrývačským prácam na oválnej bašte č. 10. Starú zatekajúcu betónovú strechu sme odstránili a miesto nej prišli tesári osadiť drevenú. Tá bude plochá, skrytá pod kamennou korunou veže so zachovaním torzálnej architektúry. Nová strecha bude pochôdzna s možnosťou vyhliadky. Krytina z geotextílie a plastovej fólie bola položená 22.10.2008. Hodnota uskutočnených prác na výmene strechy, vrátane projektovej dokumentácie je 230 000 Sk.
 
15.9.2008 - Pomoc od Sklabincov Krátko po tom, ako sme sa vrátili z kurzu konzervovania hradných ruín, ktorý sa konal na Lietavskom hrade, prišli k nám na pomoc traja murári z hradu Sklabiná, z občianskeho združenia Donjon. Urobili kus kvalitnej práce na kaverne pod južnou strieľňou a my sme sa opäť niečo naučili z hradného murovania. V našich začiatkoch je táto spolupráca so skúsenejšími združeniami z hradov Lietava a Sklabiná pre nás veľmi dôležitá.
 
7.9.2008 – Prezentácia na hradných hrách Výsledky nášho archeologického výskumu priniesli niektoré zaujímavé nálezy. Spomedzi množstva kostí, keramických a kovových fragmentov sme vybrali tie najzaujímavejšie (kľúč, zámok, oriešok kuše, úlomky kachlíc a ďalšie) a pripravili sme ich minivýstavku, ku ktorej odborný výklad podala študentka archeológie a naša usilovná praktikantka Ivana Malinková. Hradné hry tento rok navštívilo asi 8 000 ľudí a takmer každý prešiel aj okolo nášho stánku, ktorý bol priamo na mieste nálezu, pre opravenou dvorovou stenou podkovovitej bašty č. 9.
 
10.8.2008 – Medzinárodný tábor Na pomoc prišli na hrad aj zahraniční dobrovoľníci vedení organizáciou INEX. Spolu 9 mladých ľudí z Talianska, Španielska, Srbska, Ukrajiny a z Českej republiky počas dvoch týždňov pomáhali pri odstraňovaní náletových drevín z nádvoria a tiež pri archeologickom výskume.
 
4.8.2008 - Lietavská škola na Šarišskom hrade O pomoc pri začatí konzervačných prác sme požiadali Združenie na záchranu Lietavského hradu, ktoré k nám vyslalo piatich majstrov. Tí po tri dni zaúčali našich dobrovoľníkov počas skautského tábora, ako sa pripravuje tradičná malta z kusového vápna, ako treba ukladať kamene do hradného muriva a ako sa škárujú zvetrané miesta. Lietavci nám vymurovali 2/3 dvorovej steny podkovovitej bašty a pripravili základ pre opravu kaverny pod južnou strieľňou.
 
21.7.2008 - Zmluva s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky O. z. Rákociho cesta si objednalo u Pamiatkového úradu SR archeologický výskum na Šarišskom hrade v rozsahu 0,5 m hlbokej sondy pri päte dvorovej steny podkovovitej bašty č. 9. Realizáciou výskumu je poverený Mgr. Peter Harčár, KPÚ Prešov. Výskum je podmienkou pre začatie konzervačných prác a bude financovaný z projektu „Tajomstvo hradnej bašty“, ktorý podporil Konto Orange, n.f. sumou 60 000 Sk. Súčasťou rozpočtu projektu sú aj náklady na pracovné náradie a materiál na konzervačné práce. Na projekte spolupracujeme s obcou Šarišské Michaľany a koordinátorom projektu je pán Karol Korínek.
 
27.6.2008 - Nadácia VÚB nám poskytla grant v hodnote 190 500 Sk v zamestnaneckom programe Poklady môjho srdca. Náš nový projekt sme nazvali Šarišský hrad – dve veže a je zameraný na opravu a konzerváciu podkovovitej bašty č. 9 a oválnej bašty č. 10. Vďaka projektu si budeme môcť zakúpiť vlastné lešenie, čo výrazne posilní naše kapacity v aktivitách na záchranu niekdajšieho rákociovského hradu.
 
15.5.2008 – Spoločne so Slovenským skautingom sme získali podporu od Karpatskej nadácie v zamestnaneckom programe U.S.Steel Košice, s.r.o. pod názvom SPOLOČNE PRE REGIÓN. Projekt sme nazvali „Dobrovoľnícka služba na hrade“ a so schváleným rozpočtom 94 000 Sk budeme môcť pripraviť prvý dobrovoľnícky letný tábor na hrade, súčasťou ktorého bude aj financovanie konzervačných prác. Realizátorom projektu je Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť.
 
7.4.2008 - KRAPO pozitívne hodnotí našu stratégiu O posúdenie našej Stratégie rozvoja Šarišského hradu sme požiadali Krajskú rozvojovú agentúru Prešov. Vo vyjadrení sa okrem iného uvádza „Na základe našich doterajších skúseností a pracovných znalostí, ako aj v zmysle štandardizovaných pokynov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR pre vypracovávanie strategicko-analytických dokumentov, považujeme Vami pripravený dokument za plnohodnotný náčrt rozvojovej stratégie identifikovaného územia v rôznych oblastiach regionálneho rozvoja... stratégia je taktiež plne v súlade s inými strategickými a koncepčnými materiálmi zaoberajúcimi sa regionálnym rozvojom (napr. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoje Prešovského samosprávneho kraja a pod.)“
 
31.3.2008 - Schválený projekt v programe Koren(i)e Šariša Komunitná nadácia Prešov pripravila v spolupráci so spoločnosťou Pivovary Topvar, a.s. program na podporu jedinečného kultúrneho bohatstva, historického dedičstva, tradícií a neopakovateľných prejavov a obrazov Šariša. To všetko spĺňa Šarišský hrad, a preto sme sa do grantového kola prihlásili s projektom Oprava oválnej bašty na Šarišskom hrade. Úspešne, a tak vďaka podpore 50.000 Sk môžeme zaplatiť vypracovanie projektovej dokumentácie a časť materiálu na výmenu zatekajúcej strechy a osadenie dvoch drevených podlaží vnútri oválnej bašty. Je to prvý krok pre vytvorenie zázemia pre dobrovoľníkov, ktorých chceme prilákať na pomocné práce na záchranu hradu.
28.2.2008 - Detský hrad na hrade je názov nového projektu, ktorý sme pripravili do grantového programu Detské ihriská 2008, podporovaného Nadačným fondom Východoslovenskej energetiky a.s. a Nadácie Pontis. Cieľom projektu je vytvoriť na nádvorí Šarišského hradu detskú zónu na tvorivé a bezpečné hry. Centrom zóny má byť drevený model hradu, v ktorom by sa deti mohli pohybovať a rozvíjať tvorivé hry. Do hradu bude možné vojsť tunelom a keď sa dieťa vnútri postaví, ocitne sa ako „obor v hrade“. Bude vyčnievať z nádvoria s baštami okolo seba. Drevený detský hrad by poslúžil aj ako kulisa bábkového divadla pre deti počas Šarišských hradných hier. Žiaľ, tento náš projekt nebol podporený.